Erlend Kvinge Jørgensen

Stipendiat Institutt for marin teknikk Fakultet for ingeniørvitenskap
73596114
Otto Nielsens veg 10, Marinteknisk senter * C2.064

Bakgrunn og aktiviteter

Autonomous Subsea IMR Operations using Sensor Fusion and Structure Knowledge

 

Supervisor: Prof. Ingrid Schjølberg

Co-supervisor: Prof. Thor Inge Fossen

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner