Erlend Dehlin

Førsteamanuensis Institutt for lærerutdanning
73559306
Jonsvannsveien 82, PLU * C 348

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Postholm, May Britt; Dahl, Thomas; Dehlin, Erlend; Engvik, Gunnar; Irgens, Eirik J.; Normann, Anita; Strømme, Alex. (2017) Ungdomstrinn i utvikling: Skoleutvikling og ledelse. Funn og fortellinger. Universitetsforlaget. 2017. ISBN 9788215027876.
 • Postholm, May Britt; Dahl, Thomas; Dehlin, Erlend; Engvik, Gunnar; Irgens, Eirik J.; Normann, Anita; Strømme, Alex. (2017) Ungdomstrinn i utvikling: Skoleutvikling, lesing, skriving og regning. Funn og fortellinger. Universitetsforlaget. 2017. ISBN 9788215028668.
 • Pitsis, Tyrone S.; Simpson, Ace; Dehlin, Erlend. (2012) Handbook of Organizational and Managerial Innovation. Edward Elgar Publishing. 2012. ISBN 978-184980-257-4.
 • Busch, Tor; Vanebo, Jan Ole; Dehlin, Erlend. (2010) Organisasjon og organisering. Universitetsforlaget. 2010. ISBN 9788215016283.

Del av bok/rapport

 • Dahl, Thomas; Postholm, May Britt; Dehlin, Erlend; Engvik, Gunnar; Irgens, Eirik J.; Normann, Anita; Strømme, Alex. (2017) Skolebasert kompetanseutvikling - veien til skoleutvikling og utvikling av undervisningspraksis?. Ungdomstrinn i utvikling: Skoleutvikling og ledelse. Funn og fortellinger.
 • Dehlin, Erlend. (2014) Beslutningens mytologi: myten om lederen som rasjonell beslutningstaker. Et praksisperspektiv på ledelse.
 • Dehlin, Erlend; Solbu, Elin Rognes. (2013) The Green Partnership Agreement, Trondheim. Public management in the twenty-first century : trends, ideas and practices.
 • Dehlin, Erlend. (2012) Fleshing out Everyday Innovation; Phronesis and the Either-or Distinction between Technical Rationality and Improvisation in Knowledge Work. Handbook of Organizational and Managerial Innovation.
 • Pitsis, Tyrone S.; Simpson, Ace; Dehlin, Erlend. (2012) An Entree to Organizational and Managerial Innovation. Handbook of Organizational and Managerial Innovation.
 • Dehlin, Erlend. (2011) Klokskapens pragmatikk - om kunnskapslederrollen. Kunnskapsarbeid - om kunnskap, læring og ledelse i organisasjoner / Eirik Irgens og Grete Wennes (red.).
 • Dehlin, Erlend. (2006) Teori i kjøtt og blod : god ledelse er improvisasjon!. Improvisasjon. Kunsten å sette seg selv på spill.
 • Dehlin, Erlend; Mølbjerg Jørgensen, Kenneth. (2006) Identity and the Management Project. 7th International Conference on Organizational Discourse: Identity, Ideology and Idiosyncrasy, Proceedings.
 • Dehlin, Erlend. (2005) Kan organisasjoner la være å føle? Om emosjonens betydning for organisatorisk praksis. Kan organisasjoner føle?.
 • Dehlin, Erlend. (2005) Kan organisasjoner unngå å føle?. Konkurranse eller samarbeid? Refleksjoner over den moderne økonomiens etiske og ontologiske forutsetninger.

Rapport/avhandling

 • Dehlin, Erlend. (2008) The flesh and blood of improvisation : a study of everyday organizing. 2008. ISBN 9788247113196.
 • Dehlin, Erlend; Klev, Roger; Levin, Morten. (2008) The Flesh and Blood of Improvisation - A Study of Everyday Organizing. Tapir Akademisk Forlag. 2008. ISBN 978-82-471-1319-6. Doktoravhandlinger ved NTNU (307).
 • Dehlin, Erlend. (2004) De-reifying the Organization: A conceptual Analysis of Reification in organizing Processes and Consequences for Efficacy. 2004. ISBN 8278771138.
 • Dehlin, Erlend. (2004) Organization Theory as Constructions. 2004.