Erica Löfström

Førsteamanuensis II Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap

73591453
Sem Sælands vei 9, IT-bygget*057

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Löfström, Erica. (2014) Supporting low-emission lifestyles: involving future residents at Broset. Supporting low-emission lifestyles: involving future residents at Broset. Utopia Revisited. Towards a Carbon-Neutral Neighborhood at Brøset.
 • Löfström, Erica. (2012) Ambitious Upgrading of Post-war Multi-residential Buildings: Participation as a Driver for Energy Efficiency and Universal Design. Ambitious Upgrading of Post-war Multi-residential Buildings: Participation as a Driver for Energy Efficiency and Universal Design. PassivhusNorden 2012.
 • Löfström, Erica; Pettersen, Ida Nilstad. (2011) Public and private feedback: Food-related eco-visualisations promoting visible symbolic qualities of consumption. Public and private feedback: Food-related eco-visualisations promoting visible symbolic qualities of consumption. Energy efficiency first: The foundation of a low-carbon society. ECEEE 2011 Summer Study Proceedings.
 • Thomsen, Judith; Löfström, Erica. (2011) How to arrange for car-free living? Perspectives of future residents of a carbonneutral housing area on non-motorized transport and car use. How to arrange for car-free living? Perspectives of future residents of a carbonneutral housing area on non-motorized transport and car use. Energy efficiency first: The foundation of a low-carbon society. ECEEE 2011 Summer Study Proceedings.
 • Löfström, Erica; Thomassen, Øyvind. (2010) Visualizing the Wings of History: Brøset - a Laboratory for Societal Change - the New and Old Challenge of (Re-)Designing the (Built) Environment. Visualizing the Wings of History: Brøset - a Laboratory for Societal Change - the New and Old Challenge of (Re-)Designing the (Built) Environment. Forskning Trøndelag 2010.

Rapport/avhandling

 • Löfström, Erica; Hauge, Åshild Lappegard; Mellegård, Sofie Elisabet; Fredriksen, Eyvind; Klinski, Michael. (2015) Bevisste strategier for oppgradering av boligselskaper. Bevisste strategier for oppgradering av boligselskaper. SINTEF akademisk forlag. 2015. ISBN 978-82-536-1453-3. SINTEF Fag (32).
 • Buvik, Karin; Denizou, Karine; Hauge, Åshild Lappegard; Magnus, Eva; Klinski, Michael; Wigenstad, Tore; Øyen, Cecilie Flyen; Löfström, Erica; Maltha, Mette Maren; Kjølle, Kari. (2013) Presentasjon av casestudier i REBO. Presentasjon av casestudier i REBO. SINTEF akademisk forlag. 2013. ISBN 978-82-536-1351-2. SINTEF Notat (6).
 • Denizou, Karine; Klinski, Michael; Löfström, Erica; Kjølle, Kari. (2013) Nordahl Bruns gate 2 i Drammen. Et pilotprosjekt i REBO. Nordahl Bruns gate 2 i Drammen. Et pilotprosjekt i REBO. 2013. ISBN 978-82-536-1345-1. SINTEF Notat (2).
 • Denizou, Karine; Klinski, Michael; Löfström, Erica; Kjølle, Kari. (2013) Nordre Gran BL i Groruddalen, Oslo. Et pilotprosjekt i REBO. Nordre Gran BL i Groruddalen, Oslo. Et pilotprosjekt i REBO. SINTEF akademisk forlag. 2013. ISBN 978-82-536-1347-5. SINTEF Notat (4).
 • Kjølle, Kari; Denizou, Karine; Lien, Anne Gunnarshaug; Magnus, Eva; Buvik, Karin; Hauge, Åshild Lappegard; Klinski, Michael; Löfström, Erica; Wigenstad, Tore; Øyen, Cecilie Flyen. (2013) Flerfaglig analyse av casestudier i REBO. Bærekraftig oppgradering av boligblokker. Flerfaglig analyse av casestudier i REBO. Bærekraftig oppgradering av boligblokker. 2013. ISBN 978-82-536-1357-4. SINTEF Fag (10).
 • Larssæther, Stig; Löfström, Erica; Hatleskog, Eli. (2013) Sluttrapport brukermedvirkningsprosjekt Brøset. Rapport NTNU, 2013. Sluttrapport brukermedvirkningsprosjekt Brøset. Rapport NTNU, 2013. 2013. ISBN 978-82-7551-095-0.
 • Lien, Anne Gunnarshaug; Magnus, Eva; Kjølle, Kari; Christophersen, Jon; Löfström, Erica. (2013) Tollåsenga boligområde i Kristiansund: Et pilotprosjekt i REBO. Tollåsenga boligområde i Kristiansund: Et pilotprosjekt i REBO. 2013. ISBN 978-82-536-1350-5. SINTEF Notat (5).
 • Lien, Anne Gunnarshaug; Magnus, Eva; Kjølle, Kari; Christophersen, Jon; Löfström, Erica. (2013) Trollåsenga boligområde i Kristiansund. Et pilotprosjekt i REBO. Trollåsenga boligområde i Kristiansund. Et pilotprosjekt i REBO. SINTEF akademisk forlag. 2013. ISBN 978-82-536-1350-5. SINTEF Notat (5).
 • Magnus, Eva; Hauge, Åshild Lappegard; Löfström, Erica; Kjølle, Kari. (2013) Beslutningsprosesser ved oppgradering til universiell utforming og høy energistandard. Casestudier i REBO. Beslutningsprosesser ved oppgradering til universiell utforming og høy energistandard. Casestudier i REBO. SINTEF akademisk forlag. 2013. ISBN 978-82-536-1346-8. SINTEF Notat (3).