Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling

  • Haase, Matthias; Löfström, Erica. (2015) Building augmented wind turbines - BAWT : Integrated solutions and technologies of small wind turbines. SINTEF akademisk forlag. 2015. ISBN 978-82-536-1493-9. SINTEF Fag (34).
  • Löfström, Erica; Hauge, Åshild Lappegard; Mellegård, Sofie Elisabet; Fredriksen, Eyvind; Klinski, Michael. (2015) Bevisste strategier for oppgradering av boligselskaper. SINTEF akademisk forlag. 2015. ISBN 978-82-536-1453-3. SINTEF Fag (32).
  • Buvik, Karin; Denizou, Karine; Hauge, Åshild Lappegard; Magnus, Eva; Klinski, Michael; Wigenstad, Tore; Øyen, Cecilie Flyen; Löfström, Erica; Maltha, Mette Maren; Kjølle, Kari. (2013) Presentasjon av casestudier i REBO. SINTEF akademisk forlag. 2013. ISBN 978-82-536-1351-2. SINTEF Notat (6).
  • Denizou, Karine; Klinski, Michael; Löfström, Erica; Kjølle, Kari. (2013) Nordahl Bruns gate 2 i Drammen. Et pilotprosjekt i REBO. 2013. ISBN 978-82-536-1345-1. SINTEF Notat (2).
  • Denizou, Karine; Klinski, Michael; Löfström, Erica; Kjølle, Kari. (2013) Nordre Gran BL i Groruddalen, Oslo. Et pilotprosjekt i REBO. SINTEF akademisk forlag. 2013. ISBN 978-82-536-1347-5. SINTEF Notat (4).
  • Kjølle, Kari; Denizou, Karine; Lien, Anne Gunnarshaug; Magnus, Eva; Buvik, Karin; Hauge, Åshild Lappegard; Klinski, Michael; Löfström, Erica; Wigenstad, Tore; Øyen, Cecilie Flyen. (2013) Flerfaglig analyse av casestudier i REBO. Bærekraftig oppgradering av boligblokker. 2013. ISBN 978-82-536-1357-4. SINTEF Fag (10).
  • Larssæther, Stig; Löfström, Erica; Hatleskog, Eli. (2013) Sluttrapport brukermedvirkningsprosjekt Brøset. Rapport NTNU, 2013. 2013. ISBN 978-82-7551-095-0.
  • Lien, Anne Gunnarshaug; Magnus, Eva; Kjølle, Kari; Christophersen, Jon; Löfström, Erica. (2013) Tollåsenga boligområde i Kristiansund: Et pilotprosjekt i REBO. 2013. ISBN 978-82-536-1350-5. SINTEF Notat (5).