Bakgrunn og aktiviteter

Målsetting:

Dyktige, engasjerte og profesjonell administrativ medarbeider med mer enn 20 års erfaring med å koordinere, planlegging og støtte daglige operasjonelle og administrative funksjoner. Jeg søker alltid å heve standarden på ytelse og profesjonalitet. Jeg er opptatt av høy kvalitet i opplæring og utvikling. Jeg er i stand til å arbeide fleksibelt i travle perioder. Arbeider i stor grad uten tilsyn. Datakyndige og internett kunnskapsrike. Opptatt av å utvikle og vedlikeholde administrative prosesser som reduserer merarbeid, øker presisjon og effektivitet, og for å oppnå organisatoriske mål.

Click to edit position descriptionMine hovedarbeidsområder er HR og forskningsadministrasjon:
- lederstøtte
- rutiner nyansatte og ansatte som slutter
- PhD studenter
- gjester, ERCIM post doc, emeriti
- koordinator og sekretær for instituttstyret
- koordinator og sekretær i forskningsutvalget, FU@IDI
- fysiskk og elektronisk arkiv- og saksbehandlingssystem