Ellen Beate Hove

Førstekonsulent IE fakultetsadministrasjon
73591468
O. S. Bragstads plass 2, Elektro A * A396b

Bakgrunn og aktiviteter

Jeg har ansvar for studenter ved Kybernetikk og Robotikk, alle retninger og årskurs, og  for studenter ved  Datateknologi, 5-årig program: fra 1. -3. årskurs.

Jeg kan blant annet hjelpe deg med:

  • Innpassing eksterne emner
  • Studentveiledning
  • Dispensasjonssaker
  • Utenlandsopphold
  • Fritakssøknader
  • Permisjonssøknader

Stort sett å finne på kontoret mellom klokken 08.00-11.30 og 12.00-15.00