Ela Sjølie

Førsteamanuensis Institutt for lærerutdanning
73598172 93025101
Jonsvannsveien 82, PLU *

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Sjølie, Ela. (2017) Learning educational theory in teacher education. Exploring education and professional practice - Through the lens of practice architectures.
  • Sjølie, Ela. (2016) Å lære teori; en studie av lærerstudenters læringspraksiser. Veiledningspraksiser i bevegelse. Skole, utdanning og kulturliv.
  • Sjølie, Ela. (2014) In the Tension Between Idealism and Practicality – Student Teachers’ Meta-awareness of Learning and Teaching. Nafol Årbok 2014 NAFOL Year Book 2014 En gang lærer – alltid lærer? Once a Teacher – Always a Teacher?.
  • Sjølie, Ela; Haugaløkken, Ove Kr.. (2008) Praksisbasert lærerutdanning - fadderordning som alternativ praksisform i femårig lærerutdanning. FoU i Praksis 2007: Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning.
  • Sjølie, Ela; Haugaløkken, Ove Kr.. (2007) Praksisbasert lærerutdanning - fadderordning som alternativ praksisform i femårig lærerutdanning. Gjennom ordene. Fagtekster fra et førstelektorprogram.