Kristin Eide

Universitetslektor Institutt for lærerutdanning
Rotvoll Bygg A, 226, Trondheim

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Eide, Kristin. (2014) Om endringer i relasjon mellom lærere og foreldre. Pedagogikk, politikk og etikk. Demokratiske utfordringer og muligheter i norsk skole.