Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er professor i industriell økologi på NTNUs Institutt for energi og prosessteknikk. Jeg har vært leder for program for industriell økologi siden 2003. Jeg har vært med å startet miljørådgivningsbedriften MiSA sammen med tidligere studenter. Bedriften ble solgt til Asplan-Viak i 2013. Jeg er også leder av arbeidgruppen for miljøpåvirkninger i FNs Ressurspanel. Jeg har bidratt til FNs Klimapanel som forfatter av energisystemkapittel i femte hovedrapport og som medforfatter av oppsummeringsrapportene. Jeg har også bidratt til Global Energy Assessment. Jeg er medlem av redaksjonsrådet til en rekke av anerkjente internasjonale fagtidsskrifter, Environmental Science & Technology, Journal of Industrial Ecology, og Journal of Economic Structures

Forskning

Min forskning omfatter klimavern, ressursfordeling og naturbruk gjennom internasjonal handel, miljøinformasjon til forbrukere og andere besluttningstakere, og bærekraftig utvikling. Jeg ser som kjennetegn av industriell økologi at det studerer den materielle dimensjonen av vår økonomi, vår samfunn, for å både identifisere hvordan ressursbruk bidra til vår velferd og hvordan miljøbelastning oppstår som uønsket biprodukt. Kunnskapen produsert av industriell økologi er instrumentell nødvendig for en bærekraftig samfunnsutvikling. Som forskningsmetoder bruker jeg kryssløpsanalyse, livssyklusanalyse, literaturstudier, og en rekke teknisk-økonomiske  og statistisk beregningsmetoder.

Undervisning

Jeg underviser kurset Energi og miljøkonsekvenser og PhD kurs i livssyklusanalyse og forskningsmetode. Jeg veileder Masterstudenter innen MSc i industriell økologi og MT i Energi og miljø. Flere av mine masterstudenter har bidratt til internasjonale publikasjoner, og mange jobber nå innen fagfeltet.

Jeg ble født i Salzburg, Østerrike. Jeg tok en ingeniørsutdanning innen elkraft før jeg studerte fysikk på Princeton University i USA. Min doktorgrad er innen energi og ressurser fra Universitetet i Kalifornia, Berkeley.

Utvalgte prosjekter

  • GLAMURS: Green Lifestyles, Alternative Models and Upscaling Regional Sustainability
  • DESIRE: Development of a System of Indicators for a Resource-Efficient Europe
  • ADVANCE: Model development and validation for climate policy analysis

Lenker: