Bakgrunn og aktiviteter

Forskning:

MBE (Molecular beam epitaxy), elektronisk transport, topologiske materialer, epitaktisk fremstilling av antiferromagnetiske materialer og superleder