Catharina de Lange Davies

Professor Institutt for fysikk

73593688 Høgskoleringen 5, Realfagbygget*B4-152

Bakgrunn og aktiviteter

 

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner


Postadresse

Institutt for fysikk Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 7491 Trondheim Norge