Bakgrunn og aktiviteter

Stipendiat på NTNU frå hausten 2012.

Fagfelt/arbeidsområde

Målet med avhandlinga er å lage ein modell for produksjon av drivstoff frå biomasse gjennom Fischer-Tropsch-syntesen i ein reaktortype kalla boblekolonne. I arbeidet med modellen freistar eg å utvide eit modellrammeverk kalla populasjonsbalansemodellering til å inkludere kjemisk reaksjon.

Interessar

modellering, miljø, undervisning, kor (Cantus)

Bakgrunn

Sivilingeniør i industriell kjemi og bioteknologi frå NTNU i 2009. Konsulent i Scandpower AS frå 2009 - 2012.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Vik, Camilla Berge; Amdahl, Jørgen; Danielsen, Ulf. (2011) Explosion Simulations/Structural Analysis With FLACS and USFOS (OMAE2011-49333). 30th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering (OMAE2011) - Vol. II.