Postadresse

Institutt for biologi Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 7491 Trondheim Norge

Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidssted

Centre for Biodiversity Dynamics (CBD) http://www.ntnu.edu/cbd

 

Interessefelt

Populasjonsøkologi, samfunnsøkologi, adferdsøkologi, trofiske interaksjoner (f.eks. plante-herbivor-interaksjoner).

 

Hovedfokus

Prosjektet "Predicting effects of climate change on Svalbard reindeer population dynamics - a mechanistic approach" (REINCLIM) har mottatt finansiering for perioden 2012-2015 fra Norges forskningsråd (NORKLIMA). Målet med dette interdisiplinære prosjektet er å bruke en mekanistisk  tilnærming for å øke vår forståelse for og evne til å predikere effekter av klima og klimaendringer på arktiske herbivorer. På grunn av store miljøfluktuasjoner og et relativt "enkelt" økosystem utgjør reinen på Svalbard en utmerket modellart for slike studier. REINCLIM ledes av CCB ved NTNU (Brage B. Hansen), og prosjektpartnere er Meteorologisk institutt (met.no), James Hutton Institute, University of Aberdeen, Norsk institutt for naturforskning (NINA), Norsk polarinstitutt (NP), Northern Research Institute (NORUT), Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), Norges veterinærhøgksole (NVH), og Universitetsstudiene på Svalbard (UNIS).

 

Publikasjoner (fagfellevurderte)

Hansen BB, Grøtan V, Aanes R, Sæther B-E, Stien A, Fuglei E, Ims RA, Yoccoz NG and Pedersen ÅØ (2013) Climate events synchronize the dynamics of a resident vertebrate community in the high Arctic. Science 339: 313-315.

Hansen BB and Aanes R (2012) Kelp and seaweed feeding by high-arctic wild reindeer under extreme winter conditions. Polar Research 31: 17258.

Hansen BB, Aanes R, Herfindal I, Kohler J and Sæther B-E (2011) Climate, icing, and wild arctic reindeer: past relationships and future prospects. Ecology 92: 1917-1923. 

Hansen BB, Aanes R and Sæther B-E (2010) Feeding crater selection by high-arctic reindeer facing ice-blocked pastures. Canadian Journal of Zoology 88: 170-177.

Hansen BB, Aanes R and Sæther B-E (2010) Partial seasonal migration in high-arctic Svalbard reindeer (Rangifer tarandus platyrhynchus). Canadian Journal of Zoology 88: 1202-1209.

Herfindal I, Tremblay J-P, Hansen BB, Solberg EJ, Heim M and Sæther B-E (2009) Scale dependency and functional response in moose habitat selection. Ecography 32: 849-859. doi:10.1111/j.0906-7590.2009.05783.x.  

Hansen BB, Herfindal I, Aanes R, Sæther B-E and Henriksen S (2009) Functional response in habitat selection and the trade-offs between foraging niche components in a large herbivore. Oikos 118: 859-872. doi:10.1111/j.1600-0706.2009.17098.x.

Hansen BB, Aanes R, Herfindal I, Sæther B-E and Henriksen S (2009) Winter habitat-space use in a large arctic herbivore facing contrasting forage abundance. Polar Biology 32: 971-984. doi:10.1007/s00300-009-0597-2.

Hansen BB, Henriksen S, Aanes R and Sæther B-E (2007) Ungulate impact on vegetation in a two-level trophic system. Polar Biology 30:549-558.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Pedersen, Åshild Ønvik; Bårdsen, Bård-Jørgen; Veiberg, Vebjørn; Hansen, Brage Bremset. (2014) Jegernes egne data. Analyser av jaktstatistikk og kjevemateriale fra svalbardrein. 2014. ISBN 978 82 7666 304 4. Norwegian Polar Institute Brief Report Series (027).
  • Hansen, Brage Bremset. (2008) The Svalbard reindeer (Rangifer tarandus platyrhynchus) and its food base: plant-herbivore interactions in a high-arctic ecosystem. 2008.
  • Hansen, Brage Bremset. (2002) Effects of forage depletion on spatial use and feeding strategy in the high arctic Svalbard reindeer (Rangifer tarandus platyrhynchus). 2002.