Bakgrunn og aktiviteter

Ansvarsområde

Førsteamanuensis i Høyytelse digitale system.

Arbeidsoppgaver

Del av lærerlaget for ingeniørstigen i de fire første semestrene på det fem-årige studieprogrammet Elektronisk systemdesign og innovasjon (ELSYS).

Studieveileder for  ELSYS, femårig, og toårig master i elektronikk, og de to-årige internasjonale masterprogrammene Electronic Systems Design og Embedded Computing Systems.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

Del av bok/rapport

Andre