Bakgrunn og aktiviteter

Dr. med fra Universitetet i Tübingen, Tyskland og Ph.D. fra NTNU, Trondheim. Overlege, spesialist i Pediatri og Barne- og ungdomspsykiatri. Forskningsområder: Barn og unge med tvangslidelse (OCD): Behandling, livskvalitet og komorbiditet. Autismespekter forstyrrelser.  

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Grøholt, Berit; Garløv, Ida; Weidle, Bernhard; Sommerschild, Hilchen. (2015) Lærebok i barnepsykiatri, 5. utgave. Universitetsforlaget. 2015. ISBN 978-82-15-02285-7.