Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Brønstad, Bård; Brønstad, Bård M.; Hestevik, Svein. (1983) TSUKUBA RESEARCH CENTER, besøk 16.11.1983. Deltakerrapport fra MVLs studiereise til Japan 1983.

Rapport/avhandling

  • Brønstad, Bård M.. (2008) MAL002T Teknisk Tegning/DAK Øvingshefte i AutoCAD 2008. Tapir Akademisk Forlag. 2008.
  • Brønstad, Bård M.. (2007) Automatiseringsteknikk 2. Tapir Akademisk Forlag. 2007.
  • Brønstad, Bård M.; Olsen, Herman. (2007) EVALUERING AV STUDIERETNINGEN KONSTRUKSJONSTEKNIKK 2007. 2007.
  • Brønstad, Bård M.. (2006) Måleteknikk. 2006.
  • Brønstad, Bård M.. (1991) Laserbearbeiding i elektronikk-industrien. SINTEF akademisk forlag. 1991.
  • Brønstad, Bård M.. (1990) Produktkvalitet ved laserskjæring. 1990. ISBN 82-7119-150-0.
  • Brønstad, Bård M.. (1986) Kontroll av verktøymaskiner ved hjelp av laser. 1986.
  • Brønstad, Bård M.. (1979) Termiske forhold ved dypsliping. 1979.