Astrid Strømmen

Typograf/grafiker Kommunikasjonsavdelingen
92657738 73596654
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, * * *

Bakgrunn og aktiviteter