Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er førsteamanuensis ved Institut for språk og litteratur. Jeg er utdannet master og ph.d. i engelsk fra Københavns Universitet. Jeg har desuden lest ved Monash University, Melbourne og vært gjestedoktorgradstuderende ved Wolfson College, University of Oxford.

Jeg underviser bachelorstuderende i emnet ENG1404. I tillegg veileder jeg gjerne masteropgaver innen kultur- og samfunnsforhold i den engelsktalende verden, postkoloniale studier, imperiehistorie og nyere litteratur, især erinndringslitteratur og postkolonial litteratur.

Faglige interesser

  • Erinndringskultur
  • Avkolonisering
  • Britisk, australsk, karibbisk, zimbabweansk og amerikansk historie og samfunn
  • Selvbiografi
  • Nostalgi

Utvalgte forskningsprosjekter

  • Ph.d.-stipendiat: Autobiography After Empire: Individual and Collective Memory in Dialogue (2013-2016)
  • Medlem av forskningsgruppe: The Embers of Empire (2013-2018)

Redaksjonelle oppgaver

  • Redaktør av særnummer for Life Writing (2015)
  • Gjesteredaktør for Kvinden&Samfundet (2009)

Vitenskapelig og faglig arbeid