Bakgrunn og aktiviteter

Jobber med Regional videreutdanning for leger i BUP.