Astrid Hatlen

Seniorkonsulent IE fakultetsadministrasjon
73594204
O. S. Bragstads plass 2, Elektro A * A394a

Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver

  • Studentveiledning
  • Studieprogrammene Elektronikk og Kommunikasjonsteknologi
  • Studieplanarbeid sivilingeniørstudiene
  • Dispensasjonssaker
  • Utenlandsopphold