Bakgrunn og aktiviteter

Førstelektor ved Institutt for samfunnsmedisin og sjukepleie - NTNU. Off.godkjent sjukepleiar frå 1980-Haukeland Sykepleierhøgskole, Bergen. Cand.polit. helsefag NTNU-1997. Har hatt grunnutdanning/bachelor i sjukepleie som arbeidsfelt frå 1985-2000 ved SST/HiST. Fagleg leiar ved oppstart av Vidareutdanning i kreftsjukepleie i 1999 ved HiST og seinare fagansvarleg til d.d. 

 

Kompetanse og interesseområder

-kommunikasjon og veiledning

-fagdidaktikk, læring og kompetanseutvikling

-pårørande

Styrer og utvalg

-Vararepresentant i fakultetsstyret ved fakultet for medisin og helse NTNU

-Medlem av utvida leiargruppe ved institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

-Samarbeidsutvalg St.Olavs hospital og VIK-NTNU

-Integrasjonsgruppe master i klinisk sjukepleie

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Hynne, Astrid Bjørnerheim; Kvangarsnes, Marit. (2014) Læring og kompetanseutvikling i kommunehelsetenesta - ein intervjustudie av kreftsjukepleiarar. Nordisk tidsskrift for helseforskning. vol. 10 (2).
  • Hynne, Astrid Bjørnerheim; Kvangarsnes, Marit. (2012) Å vere kreftsjukepleiar i kommunehelsetenesta - ein intervjustudie om funksjonar og yrkesrolle. Vård i Norden. vol. 32 (1 = 103).
  • Hynne, Astrid Bjørnerheim; Johannessen, Eli. (2005) Hvorfor og hvordan bruke musikk, berøring og bilde i utvikling avstudenters kommunikasjon? evaluering av et kommunikasjonskurs ved grunnutdanning i sykepleie. Vård i Norden. vol. 25 (Årg. 25, nr 4 = Nr 7).
  • Hynne, Astrid Bjørnerheim. (2002) Pårørende : deltakar eller tilskodar i terminalomsorga? : analyse av variasjonar i den støtte pårørende opplever i terminalfasen. ?. vol. 18 (2).
  • Hynne, Astrid Bjørnerheim. (2001) Pårørande som deltakar eller tilskodar i terminalomsorga? : ein analyse av variasjonar i den støtte pårørande opplever i terminalfasen frå helsepersonell. Vård i Norden. vol. 21 (1).

Del av bok/rapport

  • Hynne, Astrid Bjørnerheim. (2001) Familien, den terminale kreftpasienten og sjukepleia. Familien i sykepleiefaget.

Rapport/avhandling