73596309 90862840
Brattørkaia 17B, Trondheim

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

  • Jensen, Arne Johan; Finstad, Bengt; Hvidsten, Nils Arne; Jensås, Jan Gunnar; Johnsen, Bjørn Ove; Lund, Egil; Kjøsnes, Arne; Solem, Øyvind. (2006) Fiskebiologiske undersøkelser i Auravassdraget. Årsrapport 2005. 2006. ISBN 82-426-1663-9. NINA rapport (115).