Bakgrunn og aktiviteter

Anne Haug

Forskning.

Jeg arbeider for tiden med to forskningsprosjekt knyttet til det midt norske materialet:

 

1. Det midt norske hellerprosjektet:
Kontinuitet og erverv belyst ved hellerfunn fra Midt Norge.
I Midt Norge finnes et rikt hule og heller materiale. Målsettingen med forskningsprosjektet er å se nærmere på bruken av hellere sett i et langtidsperspektiv. Var bruken av hellerene knyttet til spesialiserte eller sesongvise gjøremål, og endrer dette seg i tid og rom? Prosjektet vil særlig fokusere på studiet av sosial organisasjon, erverv og ervervsendring.
 
2. Steinalderundersøkelsene på Kvernberget, Kristiansund, Møre og Romsdal 2007.
Det arbeides med en publisering av resultatene fra gravningen hvor 18 lokaliteter fra steinbrukende tid ble undersøkt. Lokalitetene strekker seg fra tidlig mesolittikum til bronse – og jernalder. Målet er å sette lokalitetene og funnene på Kvernberget inn i en større regional sammenheng både mht alder, bruk og endringer i bruken av området.

 

I tillegg til dette interesserer jeg meg for jordbruksbosetning fra bronse - og jernalder

Til daglig arbeider jeg med forvaltningsrelaterte oppgaver med ansvar for Møre og Romsdal. Jeg har for tiden permisjon fra dette fram til 31.08.10. Jeg er også koordinator av forvaltningsruppa på Seksjon for arkeologi og kulturhistorie.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Sognnes, Kalle; Haug, Anne. (1998) Searching for hidden images : rock art geography in Stjørdal, Trøndelag, Norway. Rock Art Research. vol. 15 (2).

Del av bok/rapport

  • Haug, Anne. (2012) Rockshelters in central Norway : long-term changes in use, social organization and production. Caves in Context. The Cultural Significance of Caves and Rockshelters in Europe.
  • Haug, Anne. (2010) Nummedals fotspor og andre spor. Om de arkeologiske undersøkelsene på Kvernberget. Årbok for Nordmøre Museum 2010, Kystkultur.

Rapport/avhandling

  • Engtrø, Dag-Øyvind H; Haug, Anne; Ellingsen, Ellen J. Grav. (2015) NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport 2015/2 - Arkeologisk undersøkelse, midlertidig anleggsvei på Ørland kampflybase. 2015. ISBN 978-82-8322-035-3. NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport (2015/2).
  • Dyrendal, Kari Berg; Haug, Anne; Ellingsen, Ellen J. Grav. (2014) NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport 2014/10. Arkeologisk utgraving av gravrøys, Rygg, Overhalla, Nord-Trøndelag. 2014. ISBN 978-82-8322-008-7. NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport (2014/10).
  • Pettersen, Aina Margrethe Heen; Haug, Anne; Ellingsen, Ellen J. Grav. (2014) NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport 2014/12. Arkeologisk sikringsundersøkelse av funnsted for gullbrakteat, gullblikk, gullring og sølvbeslag, Tornes, Fræna, Møre og Romsdal. 2014. ISBN 978-82-8322-011-7. NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport (2014/12).
  • Haug, Anne. (2008) Continuity and production in light of Rock Shelter finds from Central Norway. 2008. ISBN 978-99909-59-04-8.

Postadresse

Seksjon for arkeologi og kulturhistorie Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NO-7491 Trondheim Norge