Anne Danielsen

Førstekonsulent IME fakultetsadministrasjon

73591465 92437555 O. S. Bragstads plass 2, Elektro E*E221

Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver

  • Regler og praksis innenfor dr.gradsutdanningen
  • Opptak, avtaler og oppfølging av dr.kandidater
  • Studieplanarbeid doktorgradsutdanningen

Postadresse

IME fakultetsadministrasjon Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 7491 Trondheim Norge