Bakgrunn og aktiviteter

PhD project: Guidance and Control of Underwater Snake Robots Using Planar Sinusoidal Gaits

Main supervisor: Kristin Y. Pettersen

Co-supervisor: Jan Tommy Gravdahl, Eleni Kelasidi

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport