Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Kittelsaa, Anna M.. (2011) Vanlig eller utviklingshemmet? Selvforståelse og andres forståelser. Fagbokforlaget. 2011. ISBN 978-82-450-1074-9.
  • Tøssebro, Jan; Kittelsaa, Anna M. (2004) Exploring Disabled Peoples Living Conditions. Studentlitteratur AB. 2004. ISBN 91-44-03323-0.
  • Tøssebro, Jan; Kittelsaa, Anna M. (2004) Exploring the Living Conditions of Disabled People. Studentlitteratur AB. 2004. ISBN 91-44-03323-0. Social Research on Disability.

Del av bok/rapport

  • Kittelsaa, Anna M.. (2014) Identitet og selvforståelse i møte med hjelpere. Vernepleierfaglig kompetanse og faglig skjønn.
  • Kittelsaa, Anna M.; Tøssebro, Jan. (2014) Foreldrenes erfaringer med hjelpeapparatet. Oppvekst med funksjonshemming.
  • Kittelsaa, Anna M.; Wendelborg, Christian. (2014) Ungdomstid. Oppvekst med funksjonshemming.
  • Berg, Berit; Kittelsaa, Anna M. (2012) Dobbelt sårbar - asylsøker og funksjonshemmet. Innvandring og funksjonshemming. Minoritetsfamilier i møte med tjenesteapparatet.
  • Kittelsaa, Anna M. (2012) Erfaringer fra møter mellom familier og hjelpeapparatet. Innvandring og funksjonshemming. Minoritetsfamilier i møte med tjenesteapparatet.
  • Kittelsaa, Anna M. (2012) Livsholdning, tro og mestring. Innvandring og funksjonshemming. Minoritetsfamilier i møte med tjenesteapparatet.

Postadresse

Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 7491 Trondheim Norge