Postadresse

Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 7491 Trondheim
profileimage

Anna M Kittelsaa

Førsteamanuensis

Kort biografi Maks 160 tegn [0/160]

Lang biografi

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Kittelsaa, Anna M.. (2011) Vanlig eller utviklingshemmet? Selvforståelse og andres forståelser. Fagbokforlaget. 2011. ISBN 978-82-450-1074-9.
 • Tøssebro, Jan; Kittelsaa, Anna M. (2004) Exploring Disabled Peoples Living Conditions. Studentlitteratur. 2004. ISBN 91-44-03323-0.
 • Tøssebro, Jan; Kittelsaa, Anna M. (2004) Exploring the Living Conditions of Disabled People. Studentlitteratur. 2004. ISBN 91-44-03323-0. Social Research on Disability.

Del av bok/rapport

 • Berg, Berit; Kittelsaa, Anna M. (2012) Dobbelt sårbar - asylsøker og funksjonshemmet. Innvandring og funksjonshemming. Minoritetsfamilier i møte med tjenesteapparatet..
 • Kittelsaa, Anna M. (2012) Erfaringer fra møter mellom familier og hjelpeapparatet. Innvandring og funksjonshemming. Minoritetsfamilier i møte med tjenesteapparatet..
 • Kittelsaa, Anna M. (2012) Livsholdning, tro og mestring. Innvandring og funksjonshemming. Minoritetsfamilier i møte med tjenesteapparatet..
 • Kittelsaa, Anna M.. (2010) En dobbel utfordring - å intervjue unge med en utviklingshemming. Usedvanlig Kvalitativ Forskning.
 • Tøssebro, Jan; Kittelsaa, Anna M. (2004) Exploring the Living Conditions of Disabled People - an introduction. Exploring the Living Conditions of Disabled People.
 • Tøssebro, Jan; Kittelsaa, Anna M. (2004) Exploring the living contitions of disabled people - an introduction. Exploring Disabled Peoples Living Conditions.
 • Tøssebro, Jan; Kittelsaa, Anna M. (2004) Studying the living conditions of disabled people: approaches and problems. Exploring the Living Conditions of Disabled People.
 • Kittelsaa, Anna M. (2001) Mellom avhengighet og selvstendighet - hverdagsliv for unge voksne med funksjonshemming. Sosialt arbeid - Refleksjoner og nyere forskning.