Ann Elin Sundsby

Konsulent ved hovedsentralbordet Kommunikasjonsavdelingen
73596178
Høgskoleringen 1, Hovedbygningen * 301

Bakgrunn og aktiviteter

Sentralbord. Oppdatering av NTNUs Alumnibase.