Anita Normann

Førstelektor i engelsk fagdidaktikk Institutt for lærerutdanning Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
73590411
Jonsvannsveien 82, Trondheim

Bakgrunn og aktiviteter

Har 30 års erfaring som lærer fra to ungdomsskoler i Trondheim, med undervisning primært i engelsk og fransk. Har vært ansatt på NTNU siden høsten 2012.

Stikkord for faglige interesser: Engelsk- og fremmedspråksdidaktikk, bruk av digitale medier i skolen/profesjonsfaglig digital kompetanse, skriving som grunnleggende ferdighet, skoleutvikling.

 

Arbeidsområder på ILU:

 • Lektorutdanningen: Underviser i engelskdidaktikk (trinn 8-13) for lektorløpet, og felles språkseminarer for PPU og lektor.
 • Masterutdanningen: Koordinator for studieretningen Engelsk og fremmedspråk, innenfor masterprogrammet Fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon. Veileder for masterstudenter. Bidrar som underviser i masteremnene Digital kompetanse og Akademisk skriving.
 • Skoleutvikling: Medlem i den nasjonale koordineringsgruppa for Nettverk for Kompetansemiljøer i den skolebaserte kompetanseutviklingen (Ungdomstrinn i utvikling).

 

Andre interesseområder:

 • Digital storytelling som arbeidsmåte i skolen generelt, og innenfor språkfag spesielt.
 • eTwinning; en plattform for elektronisk læringsfellesskap i skolen

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Postholm, May Britt; Dahl, Thomas; Dehlin, Erlend; Engvik, Gunnar; Irgens, Eirik J.; Normann, Anita; Strømme, Alex. (2017) Ungdomstrinn i utvikling: Skoleutvikling og ledelse. Funn og fortellinger. Universitetsforlaget. 2017. ISBN 9788215027876.
 • Postholm, May Britt; Dahl, Thomas; Dehlin, Erlend; Engvik, Gunnar; Irgens, Eirik J.; Normann, Anita; Strømme, Alex. (2017) Ungdomstrinn i utvikling: Skoleutvikling, lesing, skriving og regning. Funn og fortellinger. Universitetsforlaget. 2017. ISBN 9788215028668.

Del av bok/rapport

 • Normann, Anita. (2015) Skriveoppgaver og skrivestøtte i fremmedspråk. Å invitere elever til skriving. Ulike perspektiver på skriveoppgaver..
 • Normann, Anita. (2014) "Jeg trodde dette kom til å bli barnslig, ..." Om bruk av autentiske bildebøker for å jobbe med engelsk skriving på ungdomstrinnet. Vurdering av skriving.

Rapport/avhandling

 • Normann, Anita; Postholm, May Britt. (2016) Rapportering fra Nettverk for kompetansemiljøer i den skolebaserte kompetanseutviklingen på ungdomstrinnet (1.mai, 2016). 2016.
 • Normann, Anita; Postholm, May Britt. (2016) Rapportering fra Nettverk for kompetansemiljøer i den skolebaserte kompetanseutviklingen på ungdomstrinnet (1.nov.2016). 2016.

Andre

 • Normann, Anita. (2017) English Through Entrepreneurship. Presentation of preliminary research findings in an Erasmus+ project. Partnerskapssamling i Erasmus+ prosjekt . Tiller videregående skole; Trondheim. 2017-02-14 - 2017-02-14.
 • Normann, Anita. (2017) Working with literature in English language learning. Erasmus+ partnerskapssamling . Tiller videregående skole; Trondheim. 2017-02-15 - 2017-02-15.
 • Normann, Anita. (2015) Digitale fortellinger som kreativ tekstproduksjon i skolen. LNU konferansen 2015 . Landslaget for norskundervisning; Tromsø. 2015-03-21 - 2015-03-21.
 • Normann, Anita. (2014) The reluctant writer - Utvikling av skrivekompetanse og skriveglede i engelskfaget på yrkesfaglige utdanningsprogram (Helse og oppvekst fag). Skolering i arbeid med yrkesretting og relevans på yrkesfaglige utdanningsprogram i VGO (FYR-prosjektet). . UDIR; Oslo. 2014-11-18 - 2014-11-18.
 • Normann, Anita. (2013) Digital storytelling. Utvikling av språkferdigheter gjennom produksjon av digitale fortellinger. Sørlandsk lærerstevne 2013 - paralellsesjon . Universitetet i Agder; Kristiansand. 2013-10-18 - 2013-10-18.
 • Normann, Anita. (2013) "Jeg trodde dette kom til å bli barnslig". Bruk av autentisk barnelitteratur i engelsk lesing og skriving på ungdomstrinnet. Les! Skriv" 2013 . Lesesenteret & Skrivesenteret; Trondheim. 2013-05-07 - 2013-05-07.