Bakgrunn og aktiviteter

Mitt hovedfokus er fusjon av informasjon fra ulike sensorer relevant for kollisjonsunngåelse på ubemannede overflatefartøy.

For forslag til prosjekt/masteroppgaver se: http://autosea.github.io/

Min hovedveileder er Edmund F. Brekke (http://www.ntnu.no/ansatte/edmundfo).

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Wilthil, Erik Falmår; Flåten, Andreas Lindahl; Brekke, Edmund Førland. (2017) A Target Tracking System for ASV Collision Avoidance Based on the PDAF. Sensing and Control for Autonomous Vehicles: Applications to Land, Water and Air Vehicles.
  • Flåten, Andreas Lindahl; Brekke, Edmund Førland. (2016) Performance Prediction of Tracking Sensors for Surface Vehicle Collision Avoidance. Proceedings of the 19th International Conference on Information Fusion, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).