Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Shpak, Andrei; Turowski, Marcin; Vimo, Ole Petter; Jacobsen, Stefan. (2017) Effect of AEA-SP dosage sequence on air content and air void structure in fresh and hardened fly ash mortar. Nordic Concrete Research. vol. 57 (2/17).

Del av bok/rapport

  • Shpak, Andrei; Turowski, Marcin; Vimo, Ole Petter; Jacobsen, Stefan. (2017) Effect of AEA-SP dosage sequence on air content and air void structure in fresh and hardened state. NORDIC CONCRETE RESEARCH. Proceedings of the XXIII Nordic Concrete Research Symposium.