Bakgrunn og aktiviteter

Ph.d.-emne (til høst 2017):
Ulineær og feiltolerant styring av elektrisk kraftproduksjon i arktiske DP-fartøy
Hovedveileder: prof. Roger Skjetne
Medveileder: prof. Asgeir Johan Sørensen
 
Masteroppgave (levert juni 2013):
Baneplanlegging og styring for marine overflatefartøy
Hovedveileder: prof. Thor Inge Fossen
Medveileder: Anastasios Lekkas
Medveileder: Dr. Morten Breivik, Kongsberg Maritime
 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport