Bakgrunn og aktiviteter

Underviser i norsk og samfunnsfag på forkurset for ingeniørstudenter siden 2012. Har også norskkurs for utenlandsstudenter.

Erfaringsbakgrunn:

  • EU og europeiske nettverk
  • Journalistikk
  • Helsepolitikk (rus og avhengighet)
  • Offentlig forvaltning
  • Forsvaret

Utdanning:

  • MSc i European Studies ved London School of Economics and Political Science
  • Cand Mag i norsk, historie og engelsk