Bakgrunn og aktiviteter

Artificial Pancreas Trondheim (APT)

Ansatt som postdoktor fra januar 2014, samt at jeg er sekretær i APT og var sterkt involvert i å etablere denne forskningsgruppa. Det langsiktige målet for APTs arbeid er å lage automatisk styring av glukosenivå hos diabetikere og intensivpasienter. APT er en del av Senter for Digitalt Liv Norge.
Les mer på APTs hjemmeside.

Robust koordinert proporsjonalstyring av håndproteser

Ansatt som ph.d.-stipendiat på institutt for teknisk kybernetikk fra sommeren 2008 til april 2013. Avhandlingen fikk tittelen Robust, coordinated and proportional control of myoelectric upper-limb prostheses (26. april 2013).

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

2017

2016

2014

2013

2012

2011

2010

2008

2007

  • Stavdahl, Øyvind; Fougner, Anders; Kyberd, Peter Joseph. (2007) Simultaneous Proportional Control of Multiple Functions in Upper-limb Prostheses. Moving Beyond Disability, Proceedings of the 12th World Congress of the International Society for Prosthetics and Orthotics.