Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Olsen, Alexander; Håberg, Asta; Landrø, Nils Inge. (2014) Cognitive control function and moderate-to-severe traumatic brain injury : functional and structural brain correlates. 2014. ISBN 978-82-326-0660-3. Doktoravhandlinger ved NTNU (372).

Postadresse

Psykologisk institutt Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 7491 Trondheim Norge