NTNU AMOS - Senter for autonome marine operasjoner og systemer

NTNU AMOS er et av fire senter for fremragende forsking (SFF) ved NTNU.Senter for autonome marine operasjoner og systemer
 

Om NTNU AMOS

NTNU AMOS er et senter for fremragende forskning ved NTNU hvor man jobber med forskningsoppgaver relatert til autonomitet og marine operasjoner.  NTNU AMOS vil bidra med fundamental og interdisiplinær kunnskap i hydrodynamikk, marine konstruksjoner, reguleringsteknikk og autonomitet. Forskningsresultatene vil bli brukt til å utvikle intelligente skip og havkonstruksjoner, autonome ubemannede fartøy (under, på og over vann) og roboter for høy presisjon og sikkerhetskritiske operasjoner i ekstreme områder. Dette er nødvendig for å møte utfordringene relatert til miljø og klima, sikker maritim transport, kartlegging og overvåkning av kystområdene, offshore fornybar energi, fiskeri og havbruk samt Arktisk olje- og gassutvinning på dypt vann.

 

Les mer om NTNU AMOS på våre engelske nettsider