AMOS

AMOS er et av fire senter for fremragende forsking (SFF) ved NTNU.Senter for autonome marine operasjoner og systemer
Copyright Bjarne Stenberg/NTNU.

Om AMOS

AMOS er et senter for fremragende forskning ved NTNU hvor man jobber med forskningsoppgaver relatert til autonomitet og marine operasjoner.  AMOS vil bidra med fundamental og interdisiplinær kunnskap i hydrodynamikk, marine konstruksjoner, reguleringsteknikk og autonomitet. Forskningsresultatene vil bli brukt til å utvikle intelligente skip og havkonstruksjoner, autonome ubemannede fartøy (under, på og over vann) og roboter for høy presisjon og sikkerhetskritiske operasjoner i ekstreme områder. Dette er nødvendig for å møte utfordringene relatert til miljø og klima, sikker maritim transport, kartlegging og overvåkning av kystområdene, offshore fornybar energi, fiskeri og havbruk samt Arktisk olje- og gassutvinning på dypt vann.

Les mer om AMOS på våre engelske nettsider