Internasjonale nettverk

Puzzle of a map of Europe

NTNU Alumni har 35.000 medlemmer som bor og arbeider i hele verden. Alumni-nettverkets internasjonale aktiviteter er organisert gjennom regionale nettverk med et oppnevnt styre som jobber for å styrke samarbeidet mellom NTNU og våre alumner.

Meld deg inn i NTNU Alumnis Linkedin-gruppe

Det første internasjonale nettverket ble opprettet for Europa i 2017. 

Det utvikles flere slike nettverk rundt om i verden. 

NTNU Alumni har også etablerte regionale nettverksgrupper på LinkedIn:


Finner du ikke grupper for ditt land eller region?