Prisdryss til havbruks- og 3Dteknologi

(Pressemelding: 24.04.2012) Nye bedrifter i støpeskjeen kjempet om priser for 1,3 millioner kroner under  Innovator – gründernes Oscarfest i Trondheim tirsdag. De gjeveste prisene på en halv millioner kroner hver, gikk til Havtek og Rendra. Havtek med nota som skal hindre oppdrettsfisk i å rømme og Rendra  som gjør  svære byggeprosjekt tilgjengelig på mobiltelefon og nettbrett. Ny teknologi til havbruksnæringa og til bygg- og anleggsbransjen stakk av med de fleste prisene under årets Innovator.

Bilder av vinnerne på Innovator  (fri bruk, krediteres Terje Trobe/NTNU)

Rendra og Havtek vant prisene i kategorien Startstøtte, Midt-Norges største etablererstipend. 
- Med prispengene kan vi ansette våre første medarbeidere i bedriften, svarer begge Startstøttevinnerene på spørsmål om hva prispengene skal brukes til.

I klassen Take-Off, stakk Covert Vektor av med førsteprisen.  Øyvind Rideng i Covert Vector går med dette løs på sitt andre gründereventyr. Første gang het bedriften Systems in Motions og ble kjøpt av Kongsberg Oil and Gas Technology i 2007 som en del av en handel på over 300 millioner kroner. Covert Vector kan bli minst like stor, i følge gründeren.

Venture-Cup - konkurranse i pitching
Foran en fullsatt sal og med juryen i front, konkurrerte fire bedrifter i den beste bedriftspresentasjonen på tre minutter – såkalt pitching. Det ble konkurrert i to klasser Venture-Cup hovedklasse og Venture-Cup entreprenør.

3D-visualisering
Tredimensjonal visualisering av vanskelige data er Covert Vector sitt spesialfelt. Denne teknologien er det selskapet Rendra bruker videre i sin bedriftside.

- Det handler om å kunne modellere i 3D og gjøre det tilgjengelig. Samtidig handler det om datakraft. Der vi i dag trenger veldig store datamaskiner, setter vi modellene i en sentral server og buker internett til å overføre dataene til et leserbrett, PC eller en telefon.  Du får byggetegningene rett i lomma og kan samarbeide med andre i felt der du er, sier Sigrid Kjøbli en av gründerene av Rendra.

– Vi har faktisk vært ekstremt heldig med timingen. Vi visste ikke at det skulle komme denne type lesebrett eller Ipad da vi gikk i gang med å utvikle teknologien som er vår forretningside og som Rendra bygger på, forteller gründeren av Covert Vector, Øyvind Rideng.  Nå kan vi strakts tilby sanntidsvisning av store 3Dmodeller av olje- og gassinstallasjoner, bygninger eller medisinske data. Og disse henter kunden enkelt opp på lesebrett og mobiltelefoner, forteller han.

Tre havbruksideer
Selskapet Havtek deltok i to ulike klasser og stakk derfor av med den aller største premiepotten på i alt 570 000 kroner. Havtek består av tre studenter fra Karmøy, Nordgudbrandsdal og Lier. De vil løse havbruksnæringas rømmingsutfordringer.
– Vi syr en kobbertråd inn i nota. Elektriske impulser i koppertråden sørger for automatisk og kontinuerlig overvåking. Blir det et lite hull, varsles det med gang, forklarer gründerne i selskapet Havtek. .

I Startstøtte konkurrerte Havtek med Stadt Aqua Systems som utvikler et automatisk heve- og senkesystem for bunnringen i oppdrettsmerder.  I Venture Cup deltok de i entreprenørklassen. I hovedklassen der kjempet bedriften Searis mot  Kløver. Searis på leverer automasjons- og effektiviseringsløsninger for oppdrettsnæringen, med fokus på kråkeboller og andre lite utnyttede arter, mens Kløver er et system for å dele rommet og samtidig absorbere lyd. Kløver er en  dekorativ romdeler ideell for kontorlokaler og offentlige rom.

Entreprenørskolen
Gründerne som høstet de største prisene; Havtek og Rendra går alle på entreprenørskolen ved NTNU, en toårig masterutdanning. -Målet her er å utdanne verdens beste teknologiske forretningsutviklere.  Det er om å gjøre å skape noe selv – å ansette i stedet for å bli ansatt. forteller Ole Andreas Lo i Havtek. – Det starter med en idé. Deretter kjører vi forretningsutviklinga – og når en er ferdig på skolen så har vi skapt oss en arbeidsplass, smiler han.

-Morgendagens verdier skapes i dag og morgendagens verdiskaping må skapes av noen. Derfor er det viktig å klappe fram disse som tørr å ta risiko. Det er viktig å heie på unge grundere som satser, sier Øystein Widding , førsteamanuensis på NTNUs entreprenørskole.

Dette er vinnerne:


Startstøtte – to vinnere får 500.000 kroner hver:

  • Havtek – nota som hindrer at fisk rømmer
  • Rendra   - 3D gir ny samhandling på byggeplassen

Take-off – pris 100.000 kr

  • Covert Vector - 3D-visualisering  av vanskelige data

Venture-Cup

Venture-Cup hovedklasse

  • 70.000 kroner til  Kløver
  • 30.000 kroner til Searis

Om Kløver: Romdeleren er designet av Birgitte Røsvik, og startet som hennes masteroppgave i industriell design ved NTNU. Forretningsplanen er skrevet som et samarbeid mellom Birgitte og Mats Herding Solberg, som tar produktutviklingen videre i sin master neste semester. "

Venture-Cup entreprenør

  • 70.000 kroner til Havtek as
  • 30.000 kroner til  CampusGuiden

Om Campusguiden: Forretningsidéen til CampusGuiden er å tilby eiere av store bygg en løsning for innendørs posisjonering og navigering, slik at brukeren lettere finner frem innendørs. CampusGuiden fungerer som kart med GPS, med forskjellen er at den også fungerer innendørs

Fakta om startstøtte:
Startstøtte-stipendiene går til gründerteam som har vilje og evne til å kommersialisere sin idé, som ser potensialet for verdiskaping i Midt-Norge, og som har ambisjoner om å lykkes i et internasjonalt marked. Vinnerteamene får hver et stipend på 500.000 kroner.  Under ellers like vilkår, vil en kandidat innen miljøteknologi og/eller som opplagt kan defineres innenfor bærekraftig utvikling bli foretrukket i en av prisene.2012 er det sjuende året Partnere for nyskaping deler ut Startstøtte-stipendiene.

Fakta om Take-Off:
Take-Off er et ressursprogram for utvikling av sterke forretningskonsepter. To ganger i året stenges seks gründere inne på et hotell i seks dager. Sammen med et team av gode hjelpere legges det 500 arbeidstimer som løfter idéen ut i businessverdenen. Take-Off er en del av NTNUs satsing på entreprenørskap. De beste forretningskonseptene kåres. Vinneren får 100 000 kroner.

Fakta om Venture-Cup:
Venture Cup er et kompetanseutviklingsprogram med en spennende vri.

Du får høre en heis-fortelling eller «pitch» av en smart forretningside som også har en smart forretningplan. Deltakerne er studenter som konkurrerer i å presentere sin ide foran en jury.

Det skjer direkte på scenen under Innovator. Denne konkurransen er todelt.

1. En klasse for studenter i startfasen; Venture Cup hovedklasse.

2. En klasse for gründere som har kommet litt lenger i utviklingen; Venture Cup entreprenør. 

Samlet prispott er 200 000 kroner. Best i hver klasse får 70 00 hver og de to andre får 30 000 kroner.

Vinnerne av Venture Cup Midt-Norge går videre til den nasjonale finalen i Venture Cup.