NTNU om statsbudsjettet:

Glad for satsing på utdanning, bekymret for forskning

(05.10.10) NTNU får 145 nye studieplasser og oppstartsmidler til nytt vitensenter. Men ingenting til Dragvollbyggene eller til den europeiske satsingen på forskningsinfrastuktur.

Statsbudsjettet for 2011 legger mer vekt på utdanning enn på forskning innenfor universitets- og høgskolesektoren. Sektoren som helhet får 2200 nye studieplasser og 1000 nye studentboliger.

Flere studieplasser, men ikke mer plass
Hvor mange studentboliger som går til Trondheim, er ikke avklart. Men NTNU får 145 av de nye studieplassene. Rundt halvparten er øremerket lærerutdanning, helse- og realfag. Den andre halvdelen kan NTNU disponere fritt.

- Vi er glad for at vi selv kan bestemme over halvparten av plassene, sier NTNUs rektor, Torbjørn Digernes. - Det er imidlertid en skuffelse at det ikke kommer midler til en sårt tiltrengt utvidelse av campusen på Dragvoll. Det gjør at vekstmulighetene der er begrenset,

Ingen laboratorierenovering

NTNU og Sintef sitter i førersetet i et prosjekt kalt ECCSEL, som gjelder utvikling av en felles europeisk infrastruktur for CO2-fangst og -lagring. 

- Her har NTNU behov for å renovere laboratoriebygg. Når vi nå ikke ser oppstart av denne renoveringen, er det en reell mulighet for at vi ikke har tidsmessige bygninger å plassere utstyr i den dagen det skal anskaffes. I beste fall vil det føre til dårligere utnyttelse av utstyret, i verste fall at det må plasseres andre steder enn hos oss, påpeker Digernes.

Godt nytt for nytt vitensenter

En god nyhet er imidlertid at Kunnskapsbyen på Kalvskinnet – et nytt vitensenter på 9000 kvadratmeter som skal knyttes til det gamle Vitenskapsmuseet – har fått prosjekteringsmidler. Det betyr at planene rykker flere hakk nærmere realisering.

Forskning ikke styrket

Budsjettet har en svak nedgang i bevilgninger til Forskningsrådet. Regjeringen benytter altså ikke muligheten til å styrke innovasjonsevne og framtidig verdiskaping gjennom en styrket satsing på forskning.

For universitetene er det positivt at den forskerdrevne, fri forskningen får en økning på 60 millioner kroner, og at utdanningsforskning får 65 millioner kroner.

- Opptrappingsplanen for vitenskapelig utstyr til 280 millioner kroner følges. Det er bra, men etterslepet er fortsatt stort, framholder NTNU-rektor Torbjørn Digernes.