Avdeling for studenttjenester

Avdeling for studenttjenester har ansvar for tiltak rettet direkte mot studenter, som tilrettelegging, NTNU Karriere og internasjonal studentmobilitet- og avtaleverk.

Avdelingen har overordnet ansvar for studentrekruttering og skal bidra til at NTNU får de riktige søkerne. I tillegg har avdelingen en spesiell rolle inn mot studentdemokratiet

Kontakt

NTNU Karriere

Internasjonal seksjon

Ansatte