Forberedende veiledning, Studentservice - NTNU

ForVei

ForVei - logo

Forberedende veiledning (ForVei) ved NTNU er et veilednings- og kvalitetsstøttetiltak som bistår ferske studenter i å finne seg til rette og mestre overgangen til høyere utdanning. I individuell veiledningssamtale gis nye studenter mulighet til å reflektere over valg, bli ansvarliggjort og bevisst egne ressurser og potensial, få kartlagt egne suksesskriterier for å lykkes med studiene og avdekke utfordringer.

  • I én times veiledninger tar vi tak i det som er viktig for den enkelte studenten for å øke motivasjon, mestring, trivsel og gjennomføringsevne.
  • Alle studenter i målgruppen har tilgang på én veiledningssamtale, og ved behov for oppfølging totalt tre samtaler.
  • ForVei-veilederne viser ved behov videre til relevante samarbeidspartnere, eksempelvis fakultets- og instituttvise tilbud, øvrige tiltak ved Studentservice, eller eksterne helse- eller sosiale tjenester. 
  • ForVei er ikke et behandlingstiltak, og det tilbys heller ikke emnerettet veiledning. 

Våren 2015 prioriteres ForVei-tiltaket for førsteårsstudenter ved NT-fakultetet, og studieprogrammene Elsys og KomTek ved IME.  

Vil du vite mer om ForVei? Ta kontakt på forvei@adm.ntnu.no

Påmelding
Fri, 02 Jan 2015 11:00:14 +0100

Ny student

– balanse, planlegging, forberedelse og repetisjon.

Utdanningskvalitetes-pris til ForVei våren 2010

Prisutdeling

Utdanningskvalitetes-pris til ForVei våren 2010

Prisutdeling

Juryens begrunnelse: 

3.pris og kr. 200.000 tildeles NTNU, for prosjektet "For Vei - Studentveiledning i et forebyggende perspektiv med vekt på trivsel, mestring og gjennomføringsevne"

Med årets 3.-pris vil komiteen understreke det viktige arbeidet som utføres ved NTNU for å styrke institusjonens læringsmiljø og studiekvalitet. Det har vært mindre fokus på forebyggende arbeid av denne art i Norge og prosjektet er i så måte nyskapende.

NTNU har på en fremragende måte lyktes med å tilby et lavterskelstilbud om forebyggende veiledning til førsteårsstudenter. Det å møte studenter tidlig i studieforløpet har bidratt til å øke deres selvinnsikt og skape bevissthet rundt egne ressurser.

Et viktig element i metoden som er brukt er at studentene selv skal ha eierskap og ansvar for egen studiefremtid. I en-til-en veiledning står enkeltstudentenes trivsel, mestring og gjennomføringsevne i fokus. Veiledningen er også gruppeorientert.

Resultater: NTNU kan på en meget god måte dokumentere at arbeidet har bidratt til økt mestringsfølelse, trivsel og gjennomføringsevne hos studentene. ForVei-prosjektet har resultert i økt studiepoengsproduksjon, og som en bieffekt en reduksjon i frafall.

Hele 70 % av studentene føler seg bedre rustet som student etter gjennomført veiledning.

Prosjektet har også ført til en bedre dialog mellom fagmiljøene og studentene. Deltakende studieprogram og næringslivsringene ved NTNU har gitt meget gode tilbakemeldinger på prosjektet. Les NOKUTs uttalelse.

Tilbakemeldinger på prosjektet

Her er noen tilbakemeldinger vi har fått fra studenter som har deltatt

Tilbakemeldinger på prosjektet

Her er noen tilbakemeldinger vi har fått fra studenter som har deltatt

http://studentservice.wufoo.com/reports/forvei-2010/


"Jeg syns alle 1. klasse studenter bør få tilbudet. Kan være tøft å være student i begynnelsen, og kan føles godt å bli fulgt opp av skolen på et annet plan enn bare undervisning."

"Hjalp til med å klarne tankene og finne motivasjon til å fortsette."

"Jeg er kjempefornøyd med å få en hel time til å bare prate om meg selv! Litt egoistisk tanke kanskje, men man er ofte en av mange, så det er kjempefint at man får en egen avsatt tid til å kun snakke om seg og sine problemer til en knall lytter som i tillegg vet å gi råd og gi konstruktiv respons."

Kontaktpersoner

forvei@adm.ntnu.no

Hege Ramsøy-Halle
hege.ramsoy-halle@ntnu.no
Tlf: 73595177 / 926 54 673

Tina K. Warhuus Eide,
tina.warhuus@ntnu.no
Tlf:  97754334 / 73597415

Ingvild Strand
ingvild.strand@ntnu.no
Tlf: 73597412 / 41446531

Rolf Thore Wold
rolf.t.wold@ntnu.no
Tlf: 73 59 51 77

Du finner oss på Studentservice, Gamle Kjemi, Gløshaugen.

Nyttige ressurser