Seksjon for studentservice

– NTNU Trondheim

Seksjon for studentservice besvarer studierelaterte henvendelser ved NTNU, Trondheim. Førstelinjetjenesten for studenter holder til med skranke på Gløshaugen og Dragvoll. I tillegg har seksjonen et utstrakt veilednings- og kurstilbud for studentene.

Seksjon for studentservice tilbyr veiledning og kurs fra NTNU Karriere og Tilretteleggingstjenesten, samt veiledning for studenter med kombinasjon av toppidrett og utdanning. I tillegg er Studentdemokratiet administrert av Seksjon for studentservice.

For studierelaterte henvendelser, veiledning og kurspåmelding, se vår hovedside.


Thu, 26 May 2016 13:53:48 +0200

Kontaktinformasjon Studentservice

E-postadresse: studentservice@adm.ntnu.no

Telefon: 73 59 52 00
Telefonhenvendelser kl. 08.30 - 15.00

____________________________________

Skrankens betjeningstider sommer 2016, uke 25 - 32:

Dragvoll: mandag - tirsdag kl. 08.30 - 15.00
Edvard Bulls vei 1
Bygg 1, nivå 3

_____________________________________

Gløshaugen : onsdag - fredag kl. 08.30 - 15.00
Gamle Kjemi, Kolbjørn Hejes vei 4

_____________________________________

Postadresse: NTNU Studentservice, 7491 Trondheim

 


Fri, 17 Jun 2016 12:43:40 +0200