Seksjon for studentservice

– NTNU Trondheim

Seksjon for studentservice besvarer studierelaterte henvendelser ved NTNU, Trondheim. Førstelinjetjenesten for studenter holder til med skranke på Gløshaugen og Dragvoll. I tillegg har seksjonen et utstrakt veilednings- og kurstilbud for studentene.

Seksjon for studentservice tilbyr karriereveiledning, mestringsveiledning, veiledning til toppidrettsstudenter og tilretteleggingsveiledning for studenter med funksjonsnedsettelse.

Kurstilbudene består av jobbsøkerkurs, kurs i presentasjonsteknikk, kurs i studieteknikk og motivasjon, kurs for studenter med lese- og skrivevansker og andre typer kurs for studenter med funksjonsnedsettelse.

Studentdemokratiet er også administrert av Seksjon for studentservice.

For studierelaterte henvendelser, veiledning og kurspåmelding, se vår hovedside.


Tue, 09 Feb 2016 10:42:27 +0100

Kontaktinformasjon Studentservice

Skranken er betjent:

Dragvoll: mandag, tirsdag, torsdag kl.08:30 - 15:00 

Gløshaugen: tirsdag, onsdag, torsdag, fredag: kl. 08.30 - 15.00

Stengt for lunsj på Gløshaugen: 11.15-11.45

Stengt for lunsj på Dragvoll : 11.45-12.15
_____________________________________
E-postadresse: studentservice@adm.ntnu.no

Telefon: 73 59 52 00
Telefonhenvendelser kl. 08.30 - 15.30.

_____________________________________

Besøksadresse Gløshaugen:
Gamle Kjemi, Kolbjørn Hejes vei 4
____________________________________

Besøksadresse Dragvoll:
Edvard Bulls vei 1
Bygg 1, nivå 3
____________________________________

Postadresse: NTNU Studentservice, 7491 Trondheim

 


Thu, 28 Jan 2016 10:27:56 +0100