Seksjon for studentservice

– NTNU Trondheim

Seksjon for studentservice besvarer studierelaterte henvendelser ved NTNU, Trondheim. Førstelinjetjenesten for studenter holder til med skranke på Gløshaugen og Dragvoll. I tillegg har seksjonen et utstrakt veilednings- og kurstilbud for studentene.

Seksjon for studentservice tilbyr veiledning og kurs fra NTNU Karriere og Tilretteleggingstjenesten, samt veiledning for studenter med kombinasjon av toppidrett og utdanning. I tillegg er Studentdemokratiet administrert av Seksjon for studentservice.

For studierelaterte henvendelser, veiledning og kurspåmelding, se vår hovedside.

Kontaktinformasjon Studentservice

E-postadresse: studentservice@adm.ntnu.no

Telefon: 73 59 52 00
Telefonhenvendelser kl. 08.30 - 15.00


Skrankens betjeningstider sommer 2016, uke 25 - 32:

Dragvoll: mandag - tirsdag kl. 08.30 - 15.00
Edvard Bulls vei 1
Bygg 1, nivå 3


Gløshaugen : onsdag - fredag kl. 08.30 - 15.00
Gamle Kjemi, Kolbjørn Hejes vei 4


Postadresse: NTNU Studentservice, 7491 Trondheim


Fri, 01 Jul 2016 09:10:44 +0200