Seksjon for studentservice

– NTNU Trondheim

Seksjon for studentservice besvarer studierelaterte henvendelser ved NTNU, Trondheim. Førstelinjetjenesten for studenter holder til med skranke på Gløshaugen og Dragvoll. I tillegg har seksjonen et utstrakt veilednings- og kurstilbud for studentene.

Seksjon for studentservice tilbyr veiledning og kurs fra NTNU Karriere og Tilretteleggingstjenesten, samt veiledning for studenter med kombinasjon av toppidrett og utdanning. I tillegg er Studentdemokratiet administrert av Seksjon for studentservice.

For studierelaterte henvendelser, veiledning og kurspåmelding, se vår hovedside.

Kontaktinformasjon Studentservice

E-postadresse: studentservice@adm.ntnu.no

Telefon: 73 59 52 00
Telefonhenvendelser kl. 08.00 - 15.30


Betjeningstider i skranken:

Dragvoll:
Mandag - torsdag kl. 13.00 - 15.00

Edvard Bulls vei 1
Bygg 1, nivå 3


Gløshaugen:
Tirsdag - Fredag kl. 13.00 - 15.00

Gamle Kjemi, Kolbjørn Hejes vei 4


Postadresse: NTNU Studentservice, 7491 Trondheim


Mon, 28 Nov 2016 08:47:27 +0100