Seksjon for fjernundervisning, etter- og videreutdanning

Utvikling, tilrettelegging og alle praktiske oppgaver i forbindelse med gjennomføring av kurs, konferanser og mer omfattende videreutdanningstilbud utføres av Seksjon for fjernundervisning, etter- og videreutdanning - og tilbys under varemerket NTNU VIDERE. Seksjonen er en del av studieavdelingen ved NTNU og har kontorer i Høgskoleveien 12 (det tidligere Statsarkivet).

NTNU VIDERE

Telefon:
+47 73 59 66 43
Faks:
+47 73 59 51 50
Epost:
videre@adm.ntnu.no
Hjemmeside:
ntnu.no/videre
Åpningstider:
Telefon: 0800 - 1530
Besøksadresse:
  • (det tidligere Statsarkivet)
  • NTNU VIDERE
  • Høgskoleveien 12
Postadresse:
  • NTNU VIDERE
  • 7491 Trondheim
  • Norge