Seksjon for fjernundervisning, etter- og videreutdanning


Utvikling, tilrettelegging og alle praktiske oppgaver i forbindelse med gjennomføring av kurs, konferanser og mer omfattende videreutdanningstilbud utføres av Seksjon for fjernundervisning, etter- og videreutdanning - og tilbys under varemerket NTNU VIDERE. 

Ansatte

Kontakt

Telefon: 73 59 66 43

E-post: videre@ntnu.no

Faks: 73 59 51 50

Nettsider: 

Besøksadresse: Høgskoleveien 12 (det tidligere Statsarkivet)

Postadresse: NTNU VIDERE, 7491 Trondheim