Studieavdelingen

Seksjon for studieadministrative støttesystemer

Seksjon for studieadministrative støttesystemer bidrar til at studentene kan gjennomføre sine studier gjennom eksamensavvikling, planleggingstjenester for studiene og publisering av undervisningsaktiviteter via ulike medier.

Eksamensgruppen sørger for at de eksamener det vitenskapelige miljøet utarbeider blir håndtert på en forsvarlig måte ved å arrangere eksamener for alle våre studenter. I løpet av et år arrangeres det i overkant av 100000 enkelteksamener (emner * studenter). Når studentene har avlagt et tilstrekkelig antall studiepoeng i emner som etter gradsreglementene gir rett til en akademisk grad, utsteder eksamensgruppen vitnemål for oppnådd grad.

For å ta hånd om disse oppgavene er det utviklet et felles nasjonalt studieadministrativt system som heter Felles Studentsystem (FS), og FS-gruppen har til oppgave å sørge for at Studieavdelingen og resten av universitetet har et oppdatert og hensiktsmessig verktøy til å gjennomføre sine oppgaver med.

Ansvaret for NTNUs multimediesenter er også lagt til seksjonen. NTNUs multimediesenter vil være en foretrukket samarbeidspartner med fagmiljøer som ønsker tilrettelegging/-utvikling innen fleksible opplæringstiltak, videoproduksjon og multimedia-/ internettproduksjon.

Kontakt eksamen

Telefon:
+47 73 59 66 00
Telefaks:
+47 73 59 77 33
E-post:
eksamen@adm.ntnu.no
Besøksadresse:
  • Høgskoleringen 5
  • Realfagbygget E4
Postadresse:

NTNU
Eksamenskontoret
7491 Trondheim

Kontakt FS

Telefaks:
+47 73 59 77 33
E-post:
fshjelp@adm.ntnu.no
Besøksadresse:
  • Høgskoleringen 5
  • Realfagbygget E4
Postadresse:

NTNU
Studieadministrative støttesystemer
7491 Trondheim