Studieavdelingen

Seksjon for rekruttering og opptak

Velkommen til seksjon for rekruttering og opptak. Våre oppgaver strekker seg fra tiltak som skal øke rekrutteringen av studenter til NTNU, via å bidra til at disse gjør et riktig valg, til å gjennomføre opptak i tråd med lover og forskrifter.

Har du spørsmål knyttet til hvordan NTNU jobber med studentrekruttering, eller om saksgang ved søknad om studieplass, er dette riktig sted å kontakte. Seksjonen er inndelt i to enheter hvis oppgaver kort kan beskrives slik:

Rekruttering

Rekruttering jobber for å sikre gode søkere til alle NTNUs studieprogram. Her utarbeides og gjennomføres de fleste av NTNUs sentralt styrte rekrutteringstiltak. I tillegg er enheten et samlingspunkt for øvrige ansatte som jobber med studentrekruttering ved NTNUs fakulteter. Rekrutteringsaktivitetene er forankret i NTNUs overordnede strategier og kommunikasjonsplan, de skal synliggjøre bredden i NTNUs studietilbud samtidig som den teknologisk-naturvitenskapelige hovedprofilen vektlegges.

Opptak

Enheten står for administrasjon av opptak til NTNU via Samordna Opptak, og opptak som foretas på NTNU lokalt. Det vil si at alle søknader om studieplass behandles her.

Under seksjonens personaloversikt finner du hvem som best kan gi deg svar på det lurer på. Vi imøtekommer deg på en ryddig og serviceorientert måte.

Kontakt oss

Rekrutteringsenhet
Besøk: Hovedbygget, Gløshaugen
Høgskoleringen 1
Tlf: 73 59 52 35
Ansatte

Opptakskontoret
Besøk: Hovedbygget, Gløshaugen
Høgskoleringen 1
Tlf: 73 59 77 00
E-post: opptak@adm.ntnu.no