Prorektor for utdanning

Berit Kjeldstad

Prorektor Berit Kjelstad. Foto.Prorektor for utdanning er overordnet studiesjef og biblioteksdirektør og har en stab til støtte i arbeidet sitt. Hun leder NTNUs Utdanningsutvalg og er vårt medlem i Midt-Norsk Nettverk og andre nettverk på utdanningssiden.

Berit Kjeldstads hjemmeside

Berit Kjeldstad

Prorektor Berit Kjelstad. Foto.Prorektor for utdanning er overordnet studiesjef og biblioteksdirektør og har en stab til støtte i arbeidet sitt. Hun leder NTNUs Utdanningsutvalg og er vårt medlem i Midt-Norsk Nettverk og andre nettverk på utdanningssiden.

Berit Kjeldstads hjemmeside


Berit Kjeldstad er født i Trondheim i 1956. Hun ble uteksaminert som cand.real fra UNIT - AVH i 1981 og avla doktorgrad samme sted i 1987 på området fotobiofysikk og mikroorganismer.


Hun arbeidet videre som post.doc ved AVH med problemstillinger knyttet til biologiske effekter av ultrafiolett lys.

 

Kjeldstad ble ansatt som førsteamanuensis ved Fysisk institutt i 1992 innen fagområdet energi- og miljøfysikk, med opprykk til professor i 2001. Siden 1993 har hun arbeidet med problemstillinger knyttet til UV-stråling fra sola, atmosfærefysikk og klima. Har bl.a. 10 års erfaring fra Norges forskningsråd innen klimaprogrammet. Hun har parallelt undervist ulike emner i fysikk fra grunnkurs til mastergradskurs. I 1999 – 2000 hadde hun ett friår ved UMIST, Manchester, UK. (1999-2000).

 

I januar 2006 ble Kjeldstad instituttleder ved Institutt for fysikk og tiltrådte som prorektor for utdanning og læringskvalitet 01.08.09.

Prorektors stab for utdanning