Prorektor for utdanning

Berit Kjeldstad

Prorektor Berit KjelstadProrektor for utdanning er overordnet studiesjef og biblioteksdirektør og har en stab til støtte i arbeidet sitt. Hun leder NTNUs Utdanningsutvalg og er vårt medlem i Midt-Norsk Nettverk og andre nettverk på utdanningssiden.

Berit Kjeldstads hjemmeside

Berit Kjeldstad

Prorektor Berit KjelstadProrektor for utdanning er overordnet studiesjef og biblioteksdirektør og har en stab til støtte i arbeidet sitt. Hun leder NTNUs Utdanningsutvalg og er vårt medlem i Midt-Norsk Nettverk og andre nettverk på utdanningssiden.

Berit Kjeldstads hjemmeside


Berit Kjeldstad er født i Trondheim i 1956. Hun ble uteksaminert som cand.real fra UNIT - AVH i 1981 og avla doktorgrad samme sted i 1987 på området fotobiofysikk og mikroorganismer.


Hun arbeidet videre som post.doc ved AVH med problemstillinger knyttet til biologiske effekter av ultrafiolett lys.


Kjeldstad ble ansatt som førsteamanuensis ved Fysisk institutt i 1992 innen fagområdet energi- og miljøfysikk, med opprykk til professor i 2001. Siden 1993 har hun arbeidet med problemstillinger knyttet til UV-stråling fra sola, atmosfærefysikk og klima. Har bl.a. 10 års erfaring fra Norges forskningsråd innen klimaprogrammet. Hun har parallelt undervist ulike emner i fysikk fra grunnkurs til mastergradskurs. I 1999 – 2000 hadde hun ett friår ved UMIST, Manchester, UK. (1999-2000).


I januar 2006 ble Kjeldstad instituttleder ved Institutt for fysikk og tiltrådte som prorektor for utdanning og læringskvalitet 01.08.09.

Utdanning stab

Navn Telefon Faggruppe/Seksjon  
 
Aasen, Tone Merethe Berg
Seniorrådgiver
tone.berg.aasen@ntnu.no
93059051

Clark, Stewart
Seniorrådgiver
stewart.clark@ntnu.no
73595245
92042116

Kjeldstad, Berit Johanne
Prorektor for utdanning
berit.kjeldstad@ntnu.no
73598011

Ramberg, Kirsti Rye
Seniorrådgiver
kirsti.ramberg@ntnu.no
73598030
91897936

Resell, Jon Inge
Seniorrådgiver
jon.resell@ntnu.no
73595259
91510685

Sigurdsen, Torun Marie
Førstekonsulent
torun.sigurdsen@ntnu.no
73598035

Skimmeli, Marit
Seniorrådgiver
marit.skimmeli@ntnu.no
73598072

Slutås, Christina Jenkins
Seniorrådgiver
christina.jenkins@ntnu.no
73595298

Snekvik, Anne Marie
Seniorrådgiver
anne.snekvik@ntnu.no
73595294
47332971

Solbjørg, Ole Kristen
Seniorrådgiver
ole.solbjorg@ntnu.no
41215202
41215202

Sætermo, Inger-Anne Fånes
Seniorrådgiver
inger-anne.satermo@ntnu.no
98291152

Søsveen, Åge
Seniorrådgiver
age.sosveen@ntnu.no
73593701