Prorektor for utdanning

Berit Kjeldstad

Prorektor Berit KjelstadProrektor for utdanning er overordnet studiesjef og biblioteksdirektør og har en stab til støtte i arbeidet sitt. Hun leder NTNUs Utdanningsutvalg og er vårt medlem i Midt-Norsk Nettverk og andre nettverk på utdanningssiden.

Berit Kjeldstads hjemmeside

Berit Kjeldstad

Prorektor Berit KjelstadProrektor for utdanning er overordnet studiesjef og biblioteksdirektør og har en stab til støtte i arbeidet sitt. Hun leder NTNUs Utdanningsutvalg og er vårt medlem i Midt-Norsk Nettverk og andre nettverk på utdanningssiden.

Berit Kjeldstads hjemmeside


Berit Kjeldstad er født i Trondheim i 1956. Hun ble uteksaminert som cand.real fra UNIT - AVH i 1981 og avla doktorgrad samme sted i 1987 på området fotobiofysikk og mikroorganismer.


Hun arbeidet videre som post.doc ved AVH med problemstillinger knyttet til biologiske effekter av ultrafiolett lys.


Kjeldstad ble ansatt som førsteamanuensis ved Fysisk institutt i 1992 innen fagområdet energi- og miljøfysikk, med opprykk til professor i 2001. Siden 1993 har hun arbeidet med problemstillinger knyttet til UV-stråling fra sola, atmosfærefysikk og klima. Har bl.a. 10 års erfaring fra Norges forskningsråd innen klimaprogrammet. Hun har parallelt undervist ulike emner i fysikk fra grunnkurs til mastergradskurs. I 1999 – 2000 hadde hun ett friår ved UMIST, Manchester, UK. (1999-2000).


I januar 2006 ble Kjeldstad instituttleder ved Institutt for fysikk og tiltrådte som prorektor for utdanning og læringskvalitet 01.08.09.

Utdanning stab

Telefon
 
93059051
93059051

73598011
73598011

73598030
91897936
73598030
91897936

73595259
91510685
73595259
91510685

73598035
73598035

73598072
73598072


73595294
47332971
73595294
47332971

41215202
41215202
41215202
41215202

73595245
91786224
73595245
91786224


73593701
73593701