Personalavdelingen

NTNUs sentrale Personalavdeling med 22 ansatte har ansvar for universitetets overordnede personalpolitikk og ivaretar også rollen som personalkontor for Fellesadministrasjonen. Avdelingen har nært samarbeid med fakultetenes personalseksjoner.

Personalavdelingens tre faggrupper

Politikk, lov og regelverk
Rådgivning innenfor lov- og avtaleverk. Utvikler lønns- og personalpolitikk. Følger opp tillitsvalgtsystemet, lønnsforhandlinger med mer. Har også ansvar for mottak av internasjonalt ansatte gjennom NTNU International support - NIRS.

Organisasjon og utvikling
Ledelse- og organisasjonsutvikling, konflikthåndtering og kompetanseutvikling. Jobber med kvalitet og effektivitet i organsasjonen samt analyser rundt HR.

Rekruttering og forvaltning
Personaladministrative oppgaver for NTNUs felles administrasjon rundt ferie, permisjon, pensjon, arbeidsavtaler med mer. Her er også Fraværs- og refusjonstjenesten, som er NTNUs kompetansesenter for personalkonsulenter ved fakultetene og instituttene.

Personalavdelingen:

Telefax: 73 59 80 99
E-post: postmottak@adm.ntnu.no

Besøksadresse:
Hovedbygget, 2. etasje, Østfløya, Høgskoleringen 1, Gløshaugen

Postadresse:
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Personalavdelingen
7491 Trondheim