Personalavdelingen

NTNU ønsker å tiltrekke, utvikle og beholde gode medarbeidere, og arbeider med følgende strategiske målområder:

  1. Bemanning og rekruttering
  2. Mobilitet og internasjonalisering
  3. Prestasjon og utvikling
  4. Likestilling
  5. Midlertidighet
  6. Medvirkning
  7. Arbeidsmiljø

I nært samarbeid med fakultetenes personalseksjoner, arbeider NTNUs sentrale personalavdeling med utvikling og drift knyttet til de strategiske områdene. Personalavdelingen med 24 ansatte, har ansvar for universitetets overordnede pesonalpolitikk, og ivaretar også rollen som personalkontor for Fellesadministrasjonen.

Personalavdelingener organisert i tre faggrupper:

Politikk, lov og regelverk
Rådgivning innenfor lov- og avtaleverk. Utvikler lønns- og personalpolitikk. Følger opp tillitsvalgtsystemet, lønnsforhandlinger med mer. Har også ansvar for mottak av internasjonalt ansatte gjennom NTNU International support - NIRS.

Organisasjon, ledelse og utvikling
Ledelse- og organisasjonsutvikling, konflikthåndtering og kompetanseutvikling. Jobber med kvalitet og effektivitet i organsasjonen samt analyser rundt HR.

Rekruttering og forvaltning
Personaladministrative oppgaver for NTNUs felles administrasjon rundt ferie, permisjon, pensjon, arbeidsavtaler med mer. Her er også Fraværs- og refusjonstjenesten, som er NTNUs kompetansesenter for personalkonsulenter ved fakultetene og instituttene.

Mon, 01 Dec 2014 13:40:42 +0100

Kontaktinformasjon

E-post: postmottak@adm.ntnu.no

Besøksadresse:

Handelshøyskolen
5.etg
Klæbuveien 72

Postadresse:
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Personalavdelingen
7491 Trondheim

Oversikt og kontaktinformasjon til alle fakulteter og institutter