Personalavdelingen

NTNU ?nsker ? tiltrekke, utvikle og beholde gode medarbeidere, og arbeider med f?lgende strategisek m?lomr?der:

  1. Bemanning og rekruttering
  2. Mobilitet og internasjonalisering
  3. Prestasjon og utvikling
  4. Likestilling
  5. Midlertidighet
  6. Medvirkning
  7. Arbeidsmilj?

I n?rt samarbeid med fakultetenes personalseksjoner, arbeider NTNUs sentrale personalavdeling med utvikling og drift knyttet til de strategiske omr?dene. Personalavdelingen med 24 ansatte, har ansvar for universitetets overordnede pesonalpolitikk, og ivaretar ogs? rollen som personalkontor for Fellesadministrasjonen.

Personalavdelingener organisert i tre faggrupper:

Politikk, lov og regelverk
R?dgivning innenfor lov- og avtaleverk. Utvikler l?nns- og personalpolitikk. F?lger opp tillitsvalgtsystemet, l?nnsforhandlinger med mer. Har ogs? ansvar for mottak av internasjonalt ansatte gjennom NTNU International support - NIRS.

Organisasjon, ledelse og utvikling
Ledelse- og organisasjonsutvikling, konflikth?ndtering og kompetanseutvikling. Jobber med kvalitet og effektivitet i organsasjonen samt analyser rundt HR.

Rekruttering og forvaltning
Personaladministrative oppgaver for NTNUs felles administrasjon rundt ferie, permisjon, pensjon, arbeidsavtaler med mer. Her er ogs? Frav?rs- og refusjonstjenesten, som er NTNUs kompetansesenter for personalkonsulenter ved fakultetene og instituttene.

Oppdatert Thu, 02 Oct 2014 11:50:48 +0200

Personalavdelingen:

Telefax: 73 59 80 99
E-post: postmottak@adm.ntnu.no

Bes?ksadresse:
Hovedbygget, 2. etasje, ?stfl?ya, H?gskoleringen 1, Gl?shaugen

Postadresse:
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Personalavdelingen
7491 Trondheim

 

Oversikt og kontaktinformasjon til alle fakultet og institutt