Lønnsbudsjettmaler

Mal lønnsbudsjett 2014
(Siste gjeldende lønnstabell, per mai 2013, er lagt inn. Ny sats for arbeidsgivers andel av pensjonskostnaden er 13,15%)

Lønnsbudsjettmal 2014 er flyttet til Innsida:
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Skjema+-+%C3%98konomi#Strategi, budsjett og rapportering

 

 Tidligere maler:
Mal lønnsbudsjett 2013  (Siste gjeldende lønnstabell, per mai 2012, er lagt inn. Ny sats for arbeidsgivers andel av pensjonskostnaden 12,03% er lagt inn) (Gjeldende sats for 2013: 12.16%)

Mal lønnsbudsjett 2012  (Siste gjeldende lønnstabell, per mai 2011, er lagt inn. Ny sats for arbeidsgivers andel av pensjonskostnaden 12,09%, samt ny sats for gruppelivspremie 2012, kr. 1126,- er lagt inn)

Mal lønnsbudsjett 2011  (Siste gjeldende lønnstabell, per mai 2010, er lagt inn. Ny sats for arbeidsgivers andel av pensjonskostnaden er lagt inn, 11,15% samt ny sats for gruppelivspremie 2011, kr. 1214,- er lagt inn.)

Mal lønnsbudsjett 2010 (Siste gjeldende lønnstabell, per mai 2009, er lagt inn, samt ny sats for gruppelivspremie 2010, kr. 1329,-. I tillegg har Statens Pensjonskasse gitt beskjed om at arbeidsgivers andel av pensjonskostnaden økes fra 12,28 % til 13,00 %. Ny sats er lagt inn.)

Mal lønnsbudsjett 2009 , Oppdatert 06.10.08 med ny sats for avsetning pensjon,
og 25.11.08 med ny sats for gruppelivspremie, kr. 1281.-

Mal nettobudsjettering lønn 2008

MAL_nettobudsj_lonn_2007

Mal nettobudsjettering lønn 2006


Mon, 07 Apr 2014 13:38:55 +0200