Kontaktinformasjon

Postadresse
Økonomiavdelingen, NTNU
7491 Trondheim

Besøksadresse
Hovedbygningen 3.etg, Gløshaugen, Høgskoleringen 1.

Fakturaadresse

Før 1. september 2015:

NTNU, Felles fakturamottak
NO-7491 Trondheim

Fra 1. september skal alle fakturaer til NTNU sendes til:

NTNU, Felles Fakturamottak
Postboks 50, Økern, 0508 Oslo

PDF-faktura, altså fakturaer sendt som vedlegg til e-post på pdf-format,
(regnes ikke som e-faktura.) sendes til: pdf.ntnu@bscs.basware.com

E-post
lop-hjelp@adm.ntnu.no

Telefon
Felles fakturamottak: tlf. 735 95 130
Lønnstjenesten: tlf. 735 98 055