Seksjon for anskaffelser

Telefon
 
73595396
97584021
73595396
97584021

Førstekonsulent/Innkjøper
73598080
73598080

73598137
94132586
73598137
94132586

73595351
73595351

73598058
95107344
73598058
95107344

73595234
73595234

73595381
7359538173598048
97156815
73598048
97156815

73595379
97111255
73595379
97111255

73598087
91730943
73598087
91730943

73595282
73595282

73598008
46906659
73598008
46906659

73598086
94174171
73598086
94174171


73598059
91811377
73598059
91811377

73591521
73591521

Kontaktinformasjon

Postadresse
Økonomiavdelingen, NTNU
7491 Trondheim

Besøksadresse
Hovedbygningen 3.etg, Gløshaugen, Høgskoleringen 1.

Fakturaadresse
NTNU, Felles fakturamottak
7491 Trondheim
Elektronisk fakturabehandling

E-post
lop-hjelp@adm.ntnu.no

Telefon
Felles fakturamottak: tlf. 735 95 130
Lønnstjenesten: tlf. 735 98 055

Telefonkatalog