Økonomiavdelingen

Faglig ansvar

Økonomiavdelingen har faglig ansvar for hovedprosessene "Bestilling til betaling", "Lønnsprosessen", "Prosjektprosessen", løpende regnskapsføring, måneds- og årsregnskap samt inngåelse av rammeavtaler og større anskaffelser med leverandører av varer og tjenester. I tillegg kommer systemeieransvar for systemene som brukes på økonomiområdet.


Bankopplysninger og organisasjonsnummer

Bankkonto: 7694.05.00288 DnB NOR
IBAN: NO89 7694.05.00288 | SWIFT: DNBANOKK
Org.nr: 974 767 880


Ledelsen i økonomiavdelingen

 
 
Fungerende seksjonsleder Gøril Wærum | Seksjon for lønnstjenester
 
 
Wed, 03 Jun 2015 09:26:48 +0200

Kontaktinformasjon

Postadresse
Økonomiavdelingen, NTNU
7491 Trondheim

Besøksadresse
Jonsvannsveien 82, Blokk A (Moholt)

Fakturaadresse

NTNU, Felles Fakturamottak
Postboks 50, Økern
0508 Oslo

PDF-faktura, altså fakturaer sendt som vedlegg til e-post på pdf-format,
(regnes ikke som e-faktura.) sendes til: pdf.ntnu@bscs.basware.com

E-post
lop-hjelp@adm.ntnu.no

Telefon
Felles fakturamottak: tlf. 918 97 750

Økonomiinformasjon for ansatte

All intern informasjon og rutinestøtte for økonomiavdelingen finner du nå på Innsida