Økonomiavdelingen

Økonomiavdelingen forvalter prosesseieransvaret for følgende prosesser:

 • Anskaffelsesprosessen
 • Lønnsprosessen
 • Prosjektprosessen (økonomi- og systemstøtte på eksterne prosjekter)
 • Regnskapsprosessen

I tillegg til disse utøver Økonomiavdelingen prosesslederansvaret for:

 • Økonomistyringsprosessen

Avdelingen er også ansvarlig for service og brukerstøtte innen økonomiområdet.


Thu, 02 Feb 2017 13:53:28 +0100

Kontakt

Postadresse
NTNU Økonomiavdelingen
7491 Trondheim

Besøksadresse
Jonsvannsveien 82, Blokk A (Moholt)

E-post: kontakt@okavd.ntnu.no 

Kontakt oss

   Send e-post 

Tjenester

 • Regnskap / Controlling
 • Innkjøp
 • Prosjektstøtte
 • EU-prosjekt
 • Lønn / Reiseregninger
 • Bestilling

Intern informasjon og rutinestøtte for Økonomiavdelingen


Thu, 02 Feb 2017 14:17:29 +0100

Kundeservice

Bankkonto: 7694.05.00288 DnB NOR
IBAN: NO89 7694.05.00288
SWIFT: DNBANOKK
Org.nr: 974 767 880

Informasjon om elektronisk fakturering og papirfakturering