Seksjon for etter- og videreutdanning


Utvikling, tilrettelegging og alle praktiske oppgaver i forbindelse med gjennomføring av kurs, konferanser og mer omfattende videreutdanningstilbud utføres av Seksjon for etter- og videreutdanning - og tilbys under varemerket NTNU VIDERE.

Seksjonen tilhører Avdeling for utdanningskvalitet.


Kontakt

E-post: videre@ntnu.no
Telefon: 73 59 66 43
Postadresse: NTNU VIDERE, 7491 Trondheim
Besøksadresse: Høgskoleveien 12 (det tidligere Statsarkivet)

Studietilbud: videreutdanning og deltidsstudier

Arrangere konferanse? Se hvordan vi kan bistå.